New Holland T7 so sejačkou Lemken Compact Solitair 9 spolu pripravení na sejbu. Každý kôň sa počíta.